START

Likwidator Stowarzyszenia Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich o nr KRS 0000159526 ogłasza, że w dniu 30.05.2017 została podjęta uchwała Walnego Zebrania członkow Stowarzyszenia o Likwidacji Stowarzyszenia. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt GL.X NS-REJ.KRS/012403/17/778 dnia 25.09.2017 r. Likwidatorem zostali ustanowieni Jarosław Kuczera oraz Izebela Henning. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 grudnia 2017 r. na adres ul. Solskiego 15 44-310 Radlin. Uwagi składane po wskazanym wyżej terminie nie będą miały wpływu na dalszy przebieg procesu likwidacji. Jednocześnie informuje się, że Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych