START

Likwidator Stowarzyszenia Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich o nr KRS 0000159526 ogłasza, że w dniu 30.05.2017 została podjęta uchwała Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia o Likwidacji Stowarzyszenia. Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt GL.X NS-REJ.KRS/012403/17/778 dnia 25.09.2017 r. Likwidatorem zostali ustanowieni Jarosław Kuczera oraz Izebela Henning. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 10 maja 2018 r. na adres ul. Solskiego 15 44-310 Radlin. Uwagi składane po wskazanym wyżej terminie nie będą miały wpływu na dalszy przebieg procesu likwidacji. Jednocześnie informuje się, że Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.
 

 
  Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo